VĚDA
VÝZKUM
VÝVOJ
TECHNOLOGIE

Navrhujeme, dodáváme, vyrábíme

Společnost 3V Tech s.r.o. je česká rodinná firma založená v roce 2001.

Naším cílem je navázat na tradiční českou výrobu strojů a zařízení pro chemický, farmaceutický, potravinářský a zpracovatelský průmysl. Nabízíme návrhy technologických celků, jejich montáž a uvedení do provozu, vývoj nových strojů, zařízení a výrobu standardních i nově vyvinutých strojů a zařízení. Máme vlastní výrobní prostory. Pracujeme s černou a nerezovou ocelí a hliníkem. Naše 40leté zkušenosti využíváme při návrhu technologií, vývoji a výrobě zařízení v uvedených oborech.

Dodáváme
a
vyrábíme
na
míru

 • autoklávy
 • míchané aparáty
 • desublimátory
 • absorbéry
 • vakuové aparáty
 • venulety, lopatkové sušárny
 • kontinuální diskové sušárny
 • šnekové sušárny
 • fluidní sušárny
 • vibrofluidní sušárny
 • tepelné trubkové výměníky
 • horkovzdušné výměníky
 • odpařovací stanice
 • sterilizátory
 • hydrolyzéry
 • vařáky
 • drtiče
 • třídiče
 • filtry
 • tlakové nádoby
 • rotační ventily – turnikety
 • dopravní cesty
 • karbonizéry
 • filtrační odstředivky
 • míchačky
 • šnekové dopravníky
 • šnekovnice
 • hřídele
 • potrubní díly a příslušenství

NÁVRH
ZAŘÍZENÍ,
VÝROBKY
A
SLUŽBY
PROCESNÍCH
TECHNOLOGIÍ

 • míchání
 • proudění
 • drcení
 • mletí
 • třídění
 • sterilizace
 • hydrolýzy
 • sušení
 • odpařování
 • odlučování a filtrace
 • rekuperace tepla
 • tepelné zpracování odpadů
 • karbonizace, pyrolýzy
 • expanze

Zajišťujeme
a
provádíme
laboratorní
a
poloprovozní
odzkoušení
navrhovaných
technologií,
aparátů
a
zařízení

Proudění kapalin a plynů

Výpočty, návrhy, vývoj a konstrukce zařízení pro proudění kapalin a plynů – potrubní systémy, míchání kapalin, odlučování, pneumatická doprava látek, filtrace, odstřeďování, fluidizace…

Sdílení tepla

Výpočty, návrhy, vývoj a konstrukce tepelných zařízení, tepelných výměníků, vařáků, hydrolyzérů, sušáren, odpařovacích stanic, pyrolyzérů…

SDÍLENÍ HMOTY

Výpočty, návrhy, vývoj a konstrukce aparátů pro přenos hmoty – reaktory, extraktory, destilátory, absorbéry, desublimátory, adsorbéry, kondenzátory…

MECHANICKÉ POCHODY

Výpočty, návrhy, vývoj a konstrukce strojů a zařízení pro mletí, drcení, třídění…

Inženýrské
služby

ENERGETICKÉ A HMOTOVÉ BILANCE ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGICKÝCH LINEK

Zpracujeme bilance technologických linek pro přípravu projektu.

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Navrhujeme opatření pro snížení energetické náročnosti zařízení a technologických linek.

ANALÝZA VÝROBNÍCH NÁKLADŮ TECHNOLOGICKÉ LINKY A VÝPOČET NÁVRATNOSTI INVESTICE

Provedeme ekonomické analýzy efektivnosti technologické investice ve spolupráci s investorem.

NÁVRH TECHNOLOGICKÝCH LINEK

Navrhneme optimální technologii na míru ve spolupráci s vysokými školami a odbornými ústavy.

KONSTRUKČNÍ NÁVRH APARÁTŮ, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků umožňují optimalizovat konstrukční řešení aparátů, strojů a zařízení.

VÝROBNÍ KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE

Zpracujeme výrobní konstrukční dokumentaci pro vlastní výrobu nebo pro výrobu Zákazníka.

PROJEKČNÍ NÁVRH TECHNOLOGICKÉ LINKY

Provedeme basic projekty, prováděcí projekty, projektovou dokumentaci.

PEVNOSTNÍ ANALÝZY

Zajistíme výpočty a analýzy v oblasti konstrukčních návrhů aparátů, strojů a zařízení.

ANALÝZY ŽIVOTONOSTI

Zanalyzujeme stávající aparáty a tlaková zařízení na zbytkovou životnost.

DODAVATELSKÁ ČINNOST

Dodáme technologické zařízení, zajistíme montáž, uvedeme zařízení technologie do provozu.

Kontaktujte nás

Adresa

3V Tech, s.r.o.

U Školky 40
533 75 Dolní Ředice
Česká republika

 

Provozovna:
Za Školou 281
533 75 Dolní Ředice

Obchodní údaje

IČO: 25938291

DIČ: CZ25938291
16125 C
Krajský soud v Hradci Králové